Underhåll av en motorcykel

Underhåll av en motorcykel är viktigt och är avgörande för dess livslängd. Men det är också viktigt att underhålla en motorcykeln av trafiksäkerhetsskäl. När du utför regelbundet underhåll av din motorcykel säkerställer du att den fortsätter vara mekaniskt sund plus att det kommer att förbättra cykelns prestanda.

Byte av motorolja och vätskor

Du bör byta motorolja efter cirka sex månader (efter varje säsong) eller vid tretusen mil. Motoroljan är ett smörjmedel som kommer att hålla delar av motorn sval, minskar motorljud och slitage samt tätar kolvar. Var noga med att använda rätt typ (bör inte vara för tunn eller för tjock) av motorolja för bästa resultat. Använd aldrig bilolja utan se till att du köper den olja som tillverkaren rekommenderar. Om du till exempel använder fel motorolja på en ny motorcykel kan din garanti upphävas. Kontrollera din kedja när du kört 500 till 700 mil eller två gånger per månad. När du smörjer kedjan ska du använda ett kedjesmörjmedel. För att upprätthålla en säker drift måste du även rengöra och justera kedjan regelbundet. Om en kedja är defekt kan den orsaka allvarliga fel och även skada föraren.

Vad händer om motorcykeln inte underhålls?

En motorcykel som saknar underhåll är en bidragande orsak till att motor, broms, elektriska system eller komponenter försämras i onödan och i förtid. Dessutom kan slarv av underhåll utgöra risk för allvarliga fel samt olyckor. Underhåll förebygger problem som annars kan bli väldigt dyra att åtgärda. Samma gäller för fastigheter, privata som allmänna. Fastighetsförvaltning och underhåll är oerhört viktigt för alla typer av fastigheter och bostadsrättsföreningar. Idag kan du låta Nabo sköta din fastighets underhåll och skötsel. Det här är ett företag som utför professionell och pålitlig fastighetsservice i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning, fastighetsservice samt juridik och personlig rådgivning för bostadsrättsföreningar. Som kund hos Nabo kommer du till exempel att få hjälp med skötsel samt tillsyn av allmänna utrymmen, hantering av jourärenden och felanmälan, löpande tillsyn och smarta digitala lösningar samt hantverkare för åtgärder i lägenheter.

Underhåll av ett MC-batteri

Nu undrar säkert en del varför ett batteri behöver underhåll. Anledningen är att ett välskött batteri kommer att få en längre livslängd. Ett batteri som laddas ur ofta eller är misskött och smutsigt kommer att orsaka problem. När du vinterförvarar din motorcykel ska batteriet vara fulladdat och förvaras urkopplat. Se till att underhållsladda batteriet varje månad över vintern. Ett batteri bör förvaras torrt och svalt men ett friskt och fulladdat batteri klarar förvaring i minusgrader. När du jobbar med batterier bör du alltid vara försiktig och noggrann. Se till att hålla dina kabelskor och batteripoler fria från oxider och om du smörjer in dom med fett emellanåt undviker du spänningsfall samt dålig starteffekt. Ladda i ett utrymme med god ventilation och se till att det inte är någon eld eller gnistor nära ditt batteri.